Červenec 2007

Banshee - obrázek

25. července 2007 v 10:09 | la rosse |  Irsko a Velká Británie
Takhle nejspíš vypadá banshee v podobě krásné ženy.

Ochránci

25. července 2007 v 9:55 | la rosse |  Andělé
Existují "lidé", kteří se mohou identifikovat se všemi skupinami a přesto nejsou Skokani. Jsou to inkarnovaní OCHRÁNCI všech skupin. Jejich úkol zde na Zemi je takový, že bezprostředně poznají jak Anděly, Elementály...tak i ostatní...a pak jim pomáhají a starají se o ně...

Ztotožňují se všemi pozemskými anděly (nepodařilo se mi zjistit, co mají společného s novými dušemi -> možná je to tím, že to není specifická říše, ale proces), ale pouze částečně. Např.: v těle elementála sídlí vtělený anděl s napojením na vesmírnou loď a s vnímáním podobným zasvěceným...

Jejich dětství je shodné s dětstvím pozemských andělů: rodí se do dysfunkčních rodin, ale je zvláštní že zjistí již v raném věku to, že jsou OCHRÁNCI.

Je pravděpodobné, že k jejim nejbližším přátelům patří pozemští andělé. Také si pozemského anděla vyvolí jako svého životního partnera. Je to tím, že si vzájemně rozumí a jejich pouto je hlubší a duchovnější...

Cítí, že do jejich rodiny patří lidé, kterým pomáhají: Ať už jde o pozemské anděly nebo lidské bytosti. S tím souvisí i výběr povolání. Většinou pracují jako učitelé, ve sdělovacích prostředcích, jako spisovatelé, hudebníci... prostě všude, kde mohou svou energii předávat ostatním, starat se o ně...

Jejich charakteristickou vlastností je to, že na první pohled poznají pozemského anděla. Po celý život jsou jejich ochránci. Dodávají jim motivaci, dobrou náladu i potřebnou energii. Dohlíží na ně při práci a andělé je často vyhledávají, protože potřebují cítit tu naději, která z ochránců vyzařuje.

Ochránci jsou ohromně citliví. Cítí jak energie Země, tak i energii lidských duší i pozemských andělů. Přitom si však při negativním vnímání zachovávají jakýsi odstup. Je to tím, že víra v nich je ohromná, ale také spojitostí s vesmírnými bytostmi, u kterých není tolik rozvinutá sentimentalita. Jsou však ohromně zranitelní, když ostatní potlačují lásku. Hlavně v rodinách. Podstatou jejich duše je LÁSKA. Vidí ji (podstatu) i u ostatních lidí... Vidí jejich karmu, cítí jejich úděl. Snaží se, aby lidé i pozemští andělé skrze lásku naplňovali své poslání. VĚŘÍ V LEPŠÍ SVĚT, PROTOŽE JEJ S BOŽÍ POMOCÍ TVOŘÍ...

Většinou nemohou patřit k žádné církvi, protože Boha cítí jako něco univerzálního (asi stejně jako vesmírné bytosti - odtud také vědí, co je nejlepší pro planetu Zemi, protože dobře znají nejvhodnější cestu i zkušenosti čemu se mají vyhnout při láskyplném převibrování planety Země...

Skupina zasvěcených

25. července 2007 v 9:55 | la rosse |  Andělé
-vtělení mágové,čarodějové,veleknězi,kouzelníci a šamani
Vášniví.Exotičti.Výstřední.Tak by se dali charakterizovat představitelé této kategorie.Jako by z jejich nitra vycházelo světlo.Kromě toho vypadají jako hrdinové z romantických románů.Obvykle mají hedvabně hladké dlouhé vlasy,oválné tváře a znepokojivý pohled.Pozemští andělé náležijící k této skupině jsou obdařeni moudrostí a vysoce vyvinutými intuitivními schopnostmi.Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi předstírat a lhát,protože okamžitě poznají,kde je pravda.Obklopuje je aura tajemného.Když jim pohlédnete do očí,v tu chvíli víte,že vědí.Představitelé skupiny zasvěcených jsou lidské bytosti,které se naučili ovládat energii.Jsou schopni zázračných uzdravení,kouzel ve smyslu zhmotňování svých přání nebo představ,včetně ovlivňování počasí a působení na fyzické předměty formou telekineze a levitace.Jedná se o mocné mágy náležející k lidské rasy,kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji událostí na Zemi.


Nová duše

25. července 2007 v 9:54 | la rosse |  Andělé
Nová duše , je duše,která se rozhodla,že se vyhne obvyklému procesu narození,kterým se duše vtěluje do lidského těla.Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý.Tělo získává jiným způsobem.Učiní dohodu s jinou duší,že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie.Tento proces obvykle probíhá tak,že nová duše kontaktuje člověka,který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít.Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu:Namísto toho,abys spáchal sebevraždu,čímž by přišlo nazmar Tvé tělo,které by jinak ještě mohlo posloužit bohu,dovol abych ti pomohl.Až budeš připraven,převezmu Tvé tělo,a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.

Základní charakteristika Nové Duše

*Jednoho dne se probudí a mají dojem,že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.
*Nepamatují si na své dětství,ani na významné udalosti svého života.
*Vzpomínají si,že chtěli spáchat sebevraždu.Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.
*Jejich přátelé a rodina jim říká:jsi jako vyměněný.Jako bys to ani nebyl ty.
*Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny.Změní si například své křestní jméno,bydliště,rozvedou se,změní profesi,náboženské vyznání,atd.

Vtělení andělé

25. července 2007 v 9:54 | la rosse |  Andělé
První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: "Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly."
Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.
Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.
Pro anděly vtělené do lidského těla je typické:
*milá tvář ve tvaru srdce
*andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví
*jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku
*mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou
*narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře
*jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky
a stevardi, zdravotní sestry a poradci
*zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)
*neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají
*mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí
nebo na nichž jsou vyobrazeni.
*mají více andělů strážných než ostatní
*jejich aura září
*mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění
*jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a
alkoholici.
*zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní
*mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty,
dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají
v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v
tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.
*mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a
oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k "úkolu". Snaží se svému partnerovi
pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního
potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu
vztahu.
*často trpí syndromem chronické únavy
*jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je
nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.
*ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také
proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí.
Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.
*přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej

Vtělené elementární bytosti

25. července 2007 v 9:51 | la rosse |  Andělé
Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožců
Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu. Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout. Být středem pozornosti je pro ně přirozené. Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou. Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.
Jejich hlavními znaky jsou:
*mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.
*vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.
*nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci
*mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.
*mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů)
*mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém.
*rádi si užívají života
*často bývají na něčem závislé
*jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých-ti bývají často vážní a vypadají
zachmuřeně a tvrdě).
*jeho úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to
mělo být na jejich účet.
*je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.
*často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci
*zrodili se do lidského těla z toho důvodu, že jejich jemnohmotní bratři už se stali
bezmocnými proti lidskému decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti
znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných
a vybíjených zvířat.
*dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují
podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.
*často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čistící prostředky a chovají se ekologicky.
*když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost která má potřebu se od okolí
izolovat.
*jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.
*Jsou často optimističtí
*občas trpí depresemi v dětství mohli mít astma
*jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu
*když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich klaustrofobické stavy.
*často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak,
Ryby a Štír

Vtělené vesmírné bytosti

25. července 2007 v 9:50 | la rosse |  Andělé

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.

Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.
Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.
Poznáte je podle těchto rysů:
*když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv
*kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci
*ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli
oceněni
*jsou velmi laskaví
*jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů
*ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským
společenským životem
*jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám
*většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka
*jsou vysocí a štíhlí
*ženské pohlaví může být i menší a podsadité
*obličej mají často podlouhlý a hubený
*ti menší vzrůstem mají kulatější tváře
*zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy
*mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je
často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí
prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy
*oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti
*jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou
rezervovaní
*často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že
jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba
*často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-
fantastickou literaturu
*už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční
náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je
něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším
*mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou
aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili

Kdo jsi

25. července 2007 v 9:49 | la rosse |  Andělé
 1. Velmi lehce přibírám na váze. /Právě v tomto období vážím více, než jindy./ Trpím nadváhou.
 2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici.
 3. Málokdy poruším nějaké pravidlo.
 4. Činí mi potíže říci "ne".
 5. Barvím si vlasy./odbarvuji si vlasy./Zesvětluji si vlasy.
 6. Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám.
 7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi.
 8. Mám keltské kořeny./svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť.)
 9. Mám rád kanadské žerty
 10. Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled.
 11. Jsem naprosto nezávislá/ý.
 12. Po finanční stránce se buď koupu v penězích nebo trpím hladem. Nic mezi tím.
 13. Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou.
 14. Vždycky jsem věřil v mimozemské civilizace a UFO a zajímám se o ně.
 15. Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/á bez ohledu na to, zda to oceňují.
 16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování.
 17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu.
 18. Moc rád bych zase odešel Domů, protože vím, že Země není mým domovem.
 19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.
 20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě./ Mám za sebou pokus o sebevraždu.
 21. Změnil jsem své křestní jméno./Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním své křestní jméno.
 22. Moji přátelé a rodina mi říkají: "Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á.
 23. Udělal/a jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod).
 24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů.
 25. I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a.
 26. Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám.
 27. Vzpomínám si na své minulé životy./Zajímám se o starou Atlantídu a dobu krále Artuše.
 28. Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálena nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice.
 29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií.
 30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku apod.
Vyhodnocení:
Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá "ano" počítejte odděleně, vždy po šesti otázkách.
*Jestliže jste u prvních šesti otázek odpověděli 4krát a více kladně, jste pravděpodobně vtěleným andělem. (Čím vyšší počet kladných odpovědí, tím vyšší pravděpodobnost.)
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 7.-12. otázky, jste pravděpodobně vtělenou elementární bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 13..-18. otázky, jste pravděpodobně vtělenou vesmírnou bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 19.-24. otázky, jste pravděpodobně vtělenou novou duší.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 25.-30. otázky, jste pravděpodobně vtělenou zasvěcencem.
Jestliže z vašich odpovědí nevyplývá jasně jediná kategorie, pak můžete být hledající duší nebo můžete být "skokanem". V prvním případě může jít o duši, která se vzdala příslušnosti k jedné duchovní skupině a dosud se plně neztotožnila s novou. Typ skokana je bytost, která se pohybuje mezi jednotlivými duchovními kategoriemi, například z kategorie vesmírných bytostí do kategorie elementálů a tak dále.
Z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
Vyhodnocení, tady si o sobě můžeš něco přečíst:

Věštění pomocí mluvících kamenů

25. července 2007 v 9:31 | la rosse |  Bílá a černá magie

Existuje několik způsobů věštění pomocí malých tzv. mluvících kamínků. Tato metoda využívá 10 kamínků. Na deset kamínků rozlišných barev nakreslete následující symboly. Do písku si vyryjte klacíkem plochu pro orákulum. Mohou to být astrologické symboly, ale i jednotlivé oblasti vašeho života. Orákulum je také možno nakreslit na papír. Kamínky držte v ruce a soustřeďte se na vaši budoucnost. Poté je hoďte na orákulum. Kamínky, které zůstanou symbolem vzhůru ukazují vaši budoucnost v oblasti orákula, do které padly.

Z knihy Budoucnost, odhalte co vás čeká-vydal Knižní klub

Film Harry Potter a Fénixův Řád

24. července 2007 v 19:03 | la rosse |  Harry Potter
Nedávno jsme s mona lisou byli na Harrym Potterovi 5. A obě musíme říct, že se nám moc líbil. Po tom 4. díle který byl naprostý propadák, byl tenhle díl naprosto úžasný. Filmaři se drželi knihy a opravdu se im to povedlo. Nám s mona lisou se moc líbila Lenka Střelenka, ta byla hodně dobrá a pak se ještě povedla Dolores J. Umbridgeová. Prostě super film!

Kouzla,lektvar na úspěch

24. července 2007 v 18:01 | Mona Lisa |  Kouzla, recepty , lektvary
Po dlouhé době jsem se rozhodla zase napsat nějaké kouzla pro úspěch. Osobně můžu říct , že kouzlo se svíčkou se mi opravdu podařilo : )
1.Kouzlo se svíčkou odkaz
Potřeby: oranžová svíčka a olej z meduňky
( Na toto kouzlo se nejvíce hodí doba kdy přibývá měsíc , v nutnosti jde provést kdykoliv)
Postup:
Pomažte svíci olejíčkem. Nejdřív od středu ke knotu, poté od středu dolu. Při zapalování představujte, jak přitahujete úspěch a štěstí.
Říkejte:
Světlým plamenem této svíce
Přitahuji s sobě úspěch
Přitahuji k sobě štěstí
Jménem bohyně Fortuna
Staniž se!
2.Lektvar na úspěch při zkoušce
Tento lektvar mám od jedné super holky ještě jsem ho nezkoušela :-)
Potřeby: větší šálek pramenité vody okolo 150 ml
2 polévkové žlíce džusu z hroznového vína
2 kapky výtažku (tinktury) z máty
větvičku rozmarýnu
Vše smíchejte a když budete pít tento lektvar asi 2 dny před zkouškou mělo by see vše snad podařit. Jen dodatek musíte si představovat při pití lektavru reálnou známku co chcete dostat ze zkoušky.

New Designe

24. července 2007 v 17:24 | Mona Lisa a La Rosse
Jak jste si mohli všimnout od včerejška je tu nový designe. Sice jsme chtěly něco žlutého nebo zeleho ale nakonec vyhrála oranžovo - hnědá konbinace s drakem . Snad se vám to líbí je to náš 4 designe .
Vaše Mona Lisa a La Rosse :-)

Týrání koní

15. července 2007 v 11:03 | la rosse |  Zvířata
Tak toto nejsou ani kočky, ani psi, ale koně!! Koně, který ale většina zná z té jiné stránky, a o tuto se nezajímá. Podívejte se na ty obrázky.... A pak se podívejte na koňskej salám....Mno...?

Další blogy a poslední šance

15. července 2007 v 10:51 | la rosse |  Zvířata
Takže za 1. máme tu další dva blogy které se zaregistrovaly do kampaně proti týrání zvířat.
Jen připomínám že podmínkou pro registrování je mít na blogu rubriku o týrání zvířat a boji proti němu. Více zde
A za 2. vám jen chci oznámit že příští sobotu 21.7. bude tato akce na týrání zvířat končit, do té doby se ještě můžete registrovat. Potom uděláme velký plakát kde budou napsané všechny weby které se registrovaly. Máte tedy ještě poslední šanci, pomozte zvířatům.

Heřmánek

4. července 2007 v 13:13 | Mona Lisa |  Bylinky a rostliny
Již už ve srarověkém Egyptě ctili heřmánek jako květinu boha slunce. Dnes to je nejpopulárnější, nejznámější léčivá bylina . Pomáhá při nachlazení , nechutenství , akné , a sklidnňuje nervy . Když do vaší koupele přidáte heřmánek bude te mít více lesklé vlasy . Heřmánek se také velmi používá v kosmetickém průmyslu .Jsou různé masti, pelťové vody ,loje, oleje . Pokud chcete zahnat smůlu , spalujte heřmánkové květy . Heřmánek se považoval za velmi magickou rostlinu díky svým mocným léčivým účinků. V letních horkých nocí může na heřmánku objevit vílu ale pouze jen o půlnoci .

Co je talisman ?

3. července 2007 v 11:11 | Mona Lisa |  Bílá a černá magie
Za talisman běžně považujeme drobnůstky ( blbůstky ) . Slovo talisman pochází z arabského slovo talásim , což znaméná kouzelný , posvěcený . Slouží k tomu , aby k svému majiteli přitahoval štěstí , lásku , zdraví , bohatství . Jinak řečeno má přitahovat to k čemu byl darován .
Talismany štěstí : čtyřlístek , podkova , střípek, prasátko , kříž , pavouk , slon , drahý kámen , delfín, mince
Talisman je vlastně cokoli co vám má něco přinášet . Já mám takových věcí pro štěstí : ) Každý má něco jiného pro štěstí .

Mytické a nadpřirozené bytosti

3. července 2007 v 8:20 | la rosse |  Nadpřirozené bytosti
MEDÚSA
CHIMÉRA
NAGA

Al Capone

2. července 2007 v 21:41 | la rosse
Největší gangster a mafián v historii, měl přezdívku Zjizvenec (protože měl mnoho jizev).
Jeho rodiče byli Italové z Neapole, kteří emigrovali do New Yorku. Přesněji emigrovali z chudinské čtvrti v Neapoli do chudinské čtvrti v Brooklynu v New Yorku. Měli 7 dětí, Alphonso byl jeden z prostředních. Ve škole si al Alphonso nechal říkat Al, ve škole se mu moc nevedlo dobře. Ze začátku prospíval celkem dobře, jenže v takové chudinské škole byli učitelé stejně suroví jako žáci, takže se každý musel probojovat sám. Al si zachvíli vybudoval velký respekt, každý kdo ho třeba jen urazil zažil hněv Ala. Ve čtrnácti letech ze školi utekl (takého ho za šikanu vyloučili) a vystřídal spoustu zaměstnání. Každého mohlo ihned napadnout, že takový surovec a grázl se dřív nebo později přidá k nějakému gangu v podsvětí Brooklynu. On se také samozřejmě ke gangu přidal, ze začátku jen dělal vyhazovače v barech a jiné vedlejší služby, zanedlouho se ale dostal do Chicaga a přidal se k Johnnovy Torriemu. Tam už dostával větší úkoly, ,,staral" se o nepohodlné lidi a podobné. Pak si našel manželku. Irku jménem Mae, když si ji bral bylo mu devatenáct a Mae dvacet jedna a tak jí jeden rok ubral a přidal ho sobě. Chtěl aby jeho žena chodila v kožiších a špercích, pořídil velký luxusní dům, který byl velice opevněný a chráněný (v té době byl už Al Capone podezřelý z několika vražd a šlo po něm několik jiných gangů). Nakonec Ameriky přišla prohibice, tedy zákaz alkoholu. Vláda se domnívala že tak zabrání nelegálním obchodům. Jenže to se naprosto spletla. Mafie na ní naopak velmi vydělávala, prodávali pašovaný alkohol nebo sami zařizovali tajné pivovary apod. Právě na tom Al Capone tolik vydělával. Vždy když se objevil nepohodlný člověk, někdo z Torriova a Caponeho gangu se o něj ,,postaral". Caponeho ale pomalu přestávalo bavit, spolupracovat s Johnnym Torriem, po kterém šlo mnoho gangsterů. Kde by pro Torrieho bylo bezpečnější místo než ve vězení? A tak se Johnny Torrio sám udal za rvačku v nějaké hospodě, ve vězení strávil několik měsíců a za tu dobu si uvědomil že se dá žít i poctivě a tak odešel z mafiánského řemesla do důchodu a dožil se krásných 75 let. Tak se Capone stal králem Chicaga, jenže čím byl bohatší tím víc zajímal policii. V těch letech byla celá Chicagská policie a vláda podplacená a nespravedlá stejně jako gangsteři sami. Jenže i mezi těmi podplacenci se nalezl jeden muž, byl to mladý novinář Ness. Dal dohromady skupinu pravých nepodplacených lidí a začal Caponemu pomalu ničit podniky a obchody. V té době se Capone s Mae a jeho synem přestěhoval na ostrov na Floridu, kde postavil velký luxusní palác. Ve stejné době se ale v jedné kanceláři v Chicagu jeden úředník zabýval Caponeovým placením daní. Al měl tolik peněz že je kolem sebe doslova rozhazoval, avšak tak nějak zapoměl platit daně. Takže k soudu a do vězení nakonec Caponeho dostalo pouhé neplacení daní, ne jeho nelegální obchody a podniky. Do vězení ho odsoudily na 11 let. Několik měsíů strávil v jednom vězení, pak ho ale převezli na nejhorší a nejkrutější vězení. Na ostrov ticha. Kde stála jen ta věznice, která byla mimořádně krutá. Nesmělo se tam vůbec mluvit, jen o víkendu odpoledne. A navíc byla celá natřená na růžovo a na bílo. Skoro každý se tam nakonec zbláznil. Al Capone to tam přežíval docela statečně, ale pak se nejen jeho zdraví strašně zhoršilo. Nakonec ho pustili domů, tedy spíš do takového domácího vězení. Tam několik měsíců strádal a pomalu umíral, nakonec 25.ledna 1947 zemřel. Je pochován na chicagském hřbitově Mount Olivet vedle dalších 250 gangsterů. Kolem jeho bohatství je ale dodnes nerozluštěné tajemství. Když zemřel, měl spousty a spousty peněz, ty se ale nikdy nenašly. Všichni se domnívali, že je má zazděné v hotelu Lexington (který byl jeho hlavní gangsterskou základnou) ve sklepě. Strhli tam zeď, ale našli tam jen další a další zdi.
Al Capone je beze sporu největší gangster v dějinách, byl šíleně bohatý a myslel si že všechno na světě se dá koupit.
Toto je jeho vězeňská fotka, on ale nikdy nebyl hezký.

Zásady pro dobré čarodějnice

2. července 2007 v 12:12 | Mona Lisa |  Bílá a černá magie
TOHLE MĚ DOCELA ZAUJALO NAŠLA JSEM TO V NĚJAKÉ KNIZE A OPSALA NA PAPÍR . PO LETECH JSEM PAPÍR NAŠLA A TAM ZÁSADY PRO DOBRÉ ČARODĚJNICE. SCHVÁLNĚ CO NA TO ŘÍKÁTE MĚ SE TO ZDÁ ZAJÍMAVÝ !
1. Poznej sama sebe a bud´ sama se sebou v souladu
2. Magické dovednosti nikdy nepoužívej proti něčí vůli nebo s cílem škodit . pozn. obrátí se to proti vám
3. Pracuj jen s tím , co dobře ovládáš a co máš pod kontrolou .
4. Měj víru v to , co děláš ale prohlubuj i své znalosti
5. Svými dovednostmi pomáhej jen tehdy , když jsi o to požádaná.

Všude dobře, doma nejlíp!

2. července 2007 v 8:05 | la rosse
Ahoj lidi! Tak jsem zase doma! Dovolená byla krásná, vedro, sluníčko krása (ale zimě se to ani zdaleka nevyrovná). Jsem ale ráda že už jsem doma a můžu zase psát články. Takže se těšte a mějte se hezky!