Říjen 2007

Nadpřirozené bytosti

26. října 2007 v 14:24 | Mona Lisa a La Rosse |  Nadpřirozené bytosti
KDO ŘÍKÁ SBOHEM, JAKMILE CESTA ZTEMNÍ JE NEVĚRNÝ SVÉMU CÍLI.
AT´ TEN KDO NEVIDĚL PADAT NOC, JEŠTĚ NESLIBUJE KRÁČET TMOU.
NECHOD´ SE PTÁT ELFŮ NA RADU, PROTOŽE TI NEŘEKNOU ANO I NE.
NEPLET´ SE DO VĚCÍ ČARODĚJŮ, PROTOŽE JSOU DŮMYSLNÍ A RYCHLE SE ROZHNĚVAJÍ.

Historie a Slovanské zvyky o vílách

25. října 2007 v 18:37 | Mona Lisa |  Víly
Jistě znáte internetovou enciklopedii www.wikipedia.cz . Zde jsem objevila velmi zajímavý článek o vílách a jejich historii. Např. První zmínka o nich, kde všude byly , jak se jim říkalo a mnoho další.
www.cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADla = VŠEM MOC DOPORUČIJI
www.cs.wikipedia.org/wiki/Nymfy = tento odkaz je zase na nymfy

Královna a bohyně Isis

25. října 2007 v 17:48 | Mona Lisa |  Egypt
Tato bohyně byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanů, což nám dokazují také nejčetnější spisy a hieroglifické texty k ní se vztahující. Její kult se od svých prvních až po poslední doklady udržel nejspíše přes 4 a půl tisíceletí. Tato bohyně se také těšila úctě u největšího počtu národů starovšku.
Její oblíbenost byla nejspíše způsobena tím, že tato bohyně byla obdarována nejkladnějšími rysy a vlastnostmi ženy: manželská láska a věrnost až za hrob, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě. Byla také obdařena kouzelnou mocí ke konání dobra a spravedlnosti.
Zmínky o Eset nacházíme z takových informativních pramenů jako jsouTexty piramid ze Staré říše, Texty rakvá ze Střední říše aKniha mrtvích z Nové říše, z četných nápisů a dalších literárních památek. Hieroglyfický znak jejího jména vystihuje trůn. Na sarkofázích mívá široká křídla, roztažená v ochraném gestu, v rukou drží "znak života" nebo amulet zvaný "Esetin uzel".
Osiris a Isis byli bohové, král a královna všech lidských bytostí. Jejich bratr Seth, bůh bouřky, si uvědomil že nikdy nebude mít takovou moc jako Isis a Osiris. Naplánoval konec jejich vlády. Zavraždil Osirise, rozřezal jeho tělo na čtrnáct dílů a pustil je po řece Nilu. Poté se Isis vydala po řece, shromáždila Osirisovo tělo kus po kuse a sestavila je, aby ho pohřbila. Osiris se poté odebral do podsvětí, kde se stal vládcem nad zemřelými a každý rok, v čas výročí jeho vraždy, jej Isis oplakávala. Její slzy naplnily řeku Nil a řeka se vylila z břehů.

Bitva mezi dvěma vlky

25. října 2007 v 11:57 | Mona Lisa |  Nadpřirozené bytosti
Jeden večer jeden starý Indián vyprávěl svému vnukovi o bitvě, která se odehrává uvnitř lidí. Řekl: " Můj synu, tato bitva je mezi dvěma "vlky" uvnitř nás všech. Jeden je zlo: Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, chtivost, arogantnost, sebelítost, pocit viny, zášť, pocit méněcennosti, lež, falešná pýcha, pocit převahy a ego.
Druhý je Bůh. Je to radost, mír, láska, naděje, vyrovnanost, pokora, laskavost, shovívavost, schopnost vcítit se, velkorysost, pravda, soucit a víra."
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal dědečka: "Který z vlků vyhrává?"
Starý Indián odpověděl prostě: " Ten, kterého krmíš." (Rádha)

25. října 2007 v 11:40 | Mona Lisa
Snad se vám Nature dragons jak jim říkám já líbí :-)
Na obrázcích jsi všímejte detailů-můžete objevit mnohé překvapení. Dlouho jsem tu nebyla ale nebojte načerpala jsem novou energii a sní spoustu nápadů. Objevila jsem nové přátelé a koníčky.Jsem vždy velmi ráda když ke článků něco napíšete dává mi to sílu jít dál ale také vědění , že o to někdo stojí, že se vám to líbí .Takže pište pište pište a tím i Děkuji za vaší vysokou návštěvnost :) vaše Mona Lisa

Nature dragons

25. října 2007 v 11:20 Zvířata
Nejsou jen velcí draci , kteří hlídají poklady a tajemství. Jsou i takový , kteří josu tak malí ,že si jich ani nevšimnete. Hlídají možná i cenější poklad něž jejich velcí bratři.
Jsou tak dobře schovaní a zamaskovaní , že najít je jako hledat jehlu v kupce sena .
Žijí v krásné a nepoškozené přírodě , daleko-daleko od lidí. Jsou zde velmi šťasní.
Hlídají poklad nejcennější samotnou přírodu. Chrání ji , starjí se ale my jim jejich úsilí velmi ztěžujeme.
Jsou to její strážci , kteří jí budou hlídat do konce tohoto světa.
Já osobně bych chtěla jednoho potkat , ale to se mi asi nikdy nepoštěstí.