Srpen 2009

Zpátky do školy

31. srpna 2009 v 20:17 | La Rosse
Ahoj všichni! Zítra je 1. září a další 1. den školy :), napište jak se těšíte, netěšíte, pokud ještě do školy vůbec chodíte a do jaké. Docela by mě to zajímalo, do jakých škol a kam chodíte:).
Jinak vám všem přeju moc štěstí, úspěchů a plno nových zážitků:) a pokud se stresujete tak jako my s Monou Lisou, vůbec se nebojte a buďte v klidu. Večer si dejte třeba koupel, běžte si brzo lehnout a ráno to chce dobrou snídani a žádné nervy.
Andělé a Tajemné a Nadpřirozené bytosti jsou s vámi:).

Vaše La Rosse

Kybela

31. srpna 2009 v 20:00 | La Rosse |  Bozi a Bohyně
Kybela

Blízký Východ - Řím

Symboly: klíče, lev, býk, krychle, koruna ve tvaru hradeb

Vlastnosti: oslavy, euforie, znovuzrození, matka hor

Kybela vládne krátkému vegetativnímu období na celé Zemi. Když se vydá na svou jízdu vozem taženým lvy, její stoupenci tančí ve ,,svatém transu" doprovázeni divokou hudbou a rytmickými údery činelů.
Její mužští následovníci jí byli oddáni do té míry, že podstupovali kastraci.
Při dalším rituálu zvaném taurobolium sestoupili do jámy, nad níž byl zabit býk, aby byli zaliti jeho čerstvou krví. Když z jámy vylezli, věřilo se v jejich znovuzrození.

Hadí bohyně

29. srpna 2009 v 13:56 | La Rosse |  Bozi a Bohyně
Hadí bohyně

Kréta

Symboly: hadi, nahé poprsí, labrys (sekera)

Tato velká krétská bohyně chrámu Knossos byla nejmocnější bohyní egejského období v dějinách starověkého Řecka. Pravděpodobně se jedná o mocnější předchůdkyni Ariadny, která byla zvaná Svatou. Ženy ji uctívaly jako bohyni podsvětí, nového života a znovuzrození.
Hadi představují přicházející a odcházející duše a lvíče sedící na její hlavě je symbolem Slunce. Sedm duhových vrstev jejího šatu může představovat sedm dnů týdne, neboli lunární čtvrt. Labrys, neboli sekera, představuje fáze měsíce a ritualizovanou sílu ženství.

Devět andělských kůrů

27. srpna 2009 v 9:45 | La Rosse |  Andělé
Nejtradtradičnější rozdělení andělů, podle historických textů Dionysiových Nebeských hierarchií a spisu Summa Theologica Tomáše Akvintského:
Je celkem devět kůrů kroužích kolem Nebeského trůnu, které jsou rozděleny do tří skupin.

Nejvyšší triáda
1. serafové 2. cherubové 3. trůnové
Střední triáda
4. mocnosti andělské 5. síly 6. mocnosti
Nejnižší triáda
7. knížectva 8. archandělé 9. andělé

Těchto devět kůrů krouží (podobně jako náš planetární systém) kolem Božské středu (Nebeského trůnu...atd.), který bývá popisován, jako emanace čisté myšlenky nejvyšší vibrace, jejíž paprsky, se vzrůstající vzdáleností od středu mění svou frekvenci. Jak vibrace zpomalují, přecházejí v kroužící sféru čistého světla. Jak toto světlo dále od zdroje ztrácí intenzitu, začíná se zhušťovat v hmotu. Vypadá tedy asi jako obrovské slunce obklopené tenkou vrstvou tmavé hmoty.
Nejblíže seskupeni kolem ryzího jádra uprostřed jsou serafové, s nejvyššími vibracemi, dále cherubové s nižšími vibracemi, až po anděli, kolem hmoty.

Malcolm Godwin - Ohrožený druh: Andělé

27. srpna 2009 v 9:18 | La Rosse |  Super knihy
Malcolm Godwin - Ohrožený druh: Andělé
Tato, podle mého názoru naprosto úžasná kniha, pojednává o hierarchii nejen andělů na nebesích, ale i padlých andělů a démonů. Docela srozumitelně popisuje jednotlivé andělské kůry, vztahy mezi anděly a démony a vše co s tím souvisí.
Knihu doporučuji každému, kdo se chce o a andělích a démonech dozvědět více, ikdyž někdy musíte brát tuto knihu trochu s nadhledem. Nicméně po přečtení si udělejte vlastní názor:).